ست تزریق خون

این محصول برای تزریق خون و مشتقات خونی از طریق آنژیوکت و اسکالپ وین یا هرگونه باز نگهدارنده رگ استفاده می شود و دارای فیلتر مخصوص با قطر منافذ 260 میکرونی جهت جلوگیری از ورود لخته خون به رگ می باشد.این محصول استریل، غیر سمی،غیر تب زا و یکبار مصرف می باشد.