چست باتـل

چست باتل تولیدی این شرکت 1800 میلی لیتر گنجایش داشته،  سه راه و قیفدار ودر دو بسته بندی تک لایه و دولایه(مخصوص اتاق عمل) و بنا به درخواست مشتری به صورت پایه دار یا بدون پایه عرضه می گردد.