میکـر و سـت

میکروست های تولیدی این شرکت در 3 نوع میکروست تخصصی، میکروست مخصوص اتصال به پمپ اینفیوژن و میکروست خون و با گنجایش 100، 120 و 150 میلی لیتر می باشد.